ASSEMBLEA ORDINÀRIA 15 de juliol de 2.022

AssembleaPer acord de la Junta Directiva de 14 de juny de 2022 es convoca Assemblea General
Ordinària el dia 15 de juliol de 2022 a les 17:00 hores en primera convocatòria, i a
les 17:30 hores en segona convocatòria a la Sala d’Audiovisuals que hi ha dins el
recinte del Camp Municipal d’Esports, Carrer Amadeu Vives s/n, de Castell d’Aro, amb
el següent ordre del dia:
 
1. Lectura i aprovació acta assemblea ordinària i extraordinària de 16 de juliol de
2.021.
2. Estat de comptes 2021-2022 aprovació si s’escau i memòria de la temporada.
3. Presentació projecte esportiu per a la temporada 2022-2023.
4. Pressupost per a la temporada 2022-2023 i aprovació si s’escau.
5. Assumptes sobrevinguts.
6. Precs i preguntes.
Tenen dret de vot tots els socis que estiguin al corrent de pagament de quotes.
 

Imprimeix   Correu