ASSEMBLEA ORDINÀRIA 14 de juliol de 2.023

Assemblea

Per acord de la Junta Directiva de 7 de juny de 2023 es convoca Assemblea General Ordinària el dia 14 de juliol de 2023 a les 19:00 hores a la Sala d’Audiovisuals que hi ha dins el recinte del Camp Municipal d’Esports, Carrer Amadeu Vives s/n, de Castell d’Aro, amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació acta assemblea ordinària de 15 de juliol de 2022 i extraordinària de 3 de novembre de 2022.
  2. Estat de comptes 2022-2023 aprovació si s’escau i memòria de la temporada.
  3. Presentació projecte esportiu per a la temporada 2023-2024.
  4. Pressupost per a la temporada 2023-2024 i aprovació si s’escau.
  5. Assumptes sobrevinguts.
  6. Precs i preguntes.

Tenen dret de vot tots els socis que estiguin al corrent de pagament de quotes.

Així mateix, es recorda que les quotes de soci per a la temporada 2023-2024 domiciliades per banc és giraran a partir del dia 21 d’agost.

L’acta de l’assemblea ordinària de 15 de juliol de 2022 i l'extraordinària de 3 de novembre de 2022 estarà a disposició de tots els socis a la següent plana web: www.aro.cata l’apartat de soci. L’estat de comptes 2022-2023 i el pressupost 2023-2024 ho estaran uns dies abans de l’Assemblea.

 


Imprimeix   Correu