ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 3 DE NOVEMBRE DE 2022

Per acord de la Junta Directiva de 16 d’octubre de 2022 es convoca Assemblea General
Extraordinària el dijous dia 3 de novembre de 2022 a les 19:00 hores en primera
convocatòria, i a les 19:30 hores en segona convocatòria al mòdul gran de dins el Camp
Municipal d’Esports , amb el següent ordre del dia:
 
1. CONVOCATÒRIA ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA.
 
Cens electoral: Estarà a disposició dels Socis a les oficines del Club, fins el dimecres dia 2 de novembre
de 2022, per si cal, poder-hi fer les esmenes oportunes.
Designació de la Junta Electoral: Se sortejarà a l’assemblea extraordinària de dijous dia 3 de novembre
entre els assistents.
Presentació de candidatures: Es podrà fer fins al 10 de novembre de 2022 a la Junta Electoral. Les
candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel nom del candidat a President.
Cada candidatura ha d’estar formada per un nombre de membres no inferior a tres socis. Les condicions
per ser candidat: Ser soci del Club ARO CE, estar al corrent de pagament i tenir una antiguitat mínima de
3 anys. Per ser elector: Ser soci del Club ARO CE i estar al corrent de pagament
Proclamació de candidatures: El dissabte dia 12 de novembre de 2022 es farà pública a la plana web,
apartat Soci del Club la proclamació de les candidatures.
Les eleccions se celebraran: Dia: dissabte dia 26 de novembre de 2022. Lloc: Oficines del Club. Horari:
de 10 a 13 hores.
 
Acreditació dels electors: Document Nacional d’Identitat
 
Forma de convocatòria: plana web. Apartat Soci.
 
Tenen dret de vot tots els socis que estiguin al corrent de pagament.

Imprimeix   Correu