logo home        Inscripcions Aro          intranet icona

TRANSPARÈNCIA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA:

Segons estableixen els estatuts de l’ARO CE, aprovats en data 30 de novembre de 2011 pel Consell Català de l’Esport, l’objectiu del club és la pràctica del futbol i el futbol sala.

L’Entitat es regeix per la Llei de l’Esport, i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que es despleguin en cada moment, com també pels seus estatuts  i reglaments aprovats per l’Assemblea General.

L’ARO CE consta inscrit amb el número 1694 en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.  Adjuntem arxiu pdf, amb els estatuts de l’entitat.

L’Òrgan de govern  és la Junta Directiva, està format  per les següents persones:

 • President: Ricard Pla Aixalà
 • Secretari: Gustavo Silveira Pineyro
 • Tresorer:  Emili Vilert Pibernat
 • Vocal: Estel Rodríguez Iglesias

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL:

Adjuntem pdf amb el projecte esportiu de la temporada 2023-2024.

El club disposa d’una plantilla aproximada  de 35 treballadors, tots ells amb contracte laboral. També hi col·laboren  10-15 voluntaris, dels quals no perceben cap retribució, excepte despeses de quilometratge i mutualitat.

L’Activitat dona servei  aproximadament a 300 jugadors de futbol base i a uns 25 jugadors de futbol sènior.

L’ARO CE no disposa de patrimoni, exceptuant material esportiu i d’administració com ara, pilotes, roba, ordinadors, pissarra digital, mobles....en conjunt no supera els 15.000 euros a preu de mercat.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA:

Contractes i convenis:

L’ARO CE no té firmat cap contracte amb cap administració pública.

L’ARO CE, té firmat un conveni amb l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. Aquest conveni  va ser aprovat per Junta de Govern Local el passat dia 10 de setembre 2.019 i té una durada de quatre temporades. Aquest conveni va ser parcialment modificat en data 17 de novembre de 2021. El varen signar el President de l’ARO CE, el senyor David Puig, i l’Alcalde de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, el Sr. Maurici Jiménez, assistit pel secretari de la corporació el Sr. Tomàs Soler.

L’Objecte d’aquest conveni, s’adjunta en format pdf,  és l’organització, la coordinació, la gestió i l’administració del Futbol Base, escoleta, modalitat de futbol 7 (Prebenjamí , Benjamí i Aleví), la modalitat de futbol 11 (Infantil, Cadet i Juvenil), el Futbol Base Femení  i els equips de la categoria sènior. 

Les darreres 5 temporades l’ARO CE ha rebut les següents subvencions:

Ajuntament de Castell-Platja d’Aro:

 • Temporada 2018-19: 150.400 euros.
 • Temporada 2019-20: 147.732 euros.
 • Temporada 2020-21: 144.229 euros.
 • Temporada 2021-22: 179.025,65 euros.
 • Temporada 2022-2023: 180.851,50 euros.

Diputació de Girona:

 • Temporada 2018-19: 1.380 euros.
 • Temporada 2019-20: 1.326 euros.
 • Temporada 2020-21: 1.326 euros.
 • Temporada 2021-22: 1.107,25 euros.
 • Temporada 2022-2023: 948,99 euros

Les subvencions atorgades fins a la temporada 2022-23 i anteriors, ja han sigut degudament justificades i liquidades per l’administració pública corresponent.